Lavere medlemstall i Norsk medisinstudentforening

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Per 4. mars 2004 hadde Norsk medisinstudentforening (Nmf) 3 390 medlemmer. Dette er 41 færre enn på samme tid for tre år siden.

Reduksjonen skyldes ikke færre nye medlemmer, men større avgang av medlemmer enn tidligere, spesielt i utlandet. På sitt maksimale, i begynnelsen av juni og desember måned hvert år, har medlemstallet i Nmf de siste årene nådd opp i nærmere 3 600.

De siste tre årene har medlemstallet økt mest ved Universitetet i Bergen og ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fra 662 til 749 i Bergen og fra 430 til 505 ved NTNU. Ved universitetene i Oslo og Tromsø er det bare små endringer i medlemstallet på disse tre årene. I løpet av 2003 er det imidlertid i Oslo og Trondheim at medlemstallet har økt mest, mens Bergen hadde den relativt største økningen i alle årene 2000– 02.

Når det gjelder utlandet, er medlemstallet mest redusert disse tre årene i Ungarn, fra 293 til 195, i Tyskland fra 274 til 173 og i Polen fra 232 til 178. Samtidig har det totale antallet medisinstudenter økt i alle de store studielandene, unntatt Tyskland, Nederland, Sverige og Malta.

Nedgangen i medlemstallet i utlandet skyldes tre forhold: At stadig større årskull avslutter studiet, at mange ikke har betalt medlemskontingenten og derfor er blitt utmeldt, og at de nye årskullene som kommer til, til dels er noe mindre enn de foregående år –  selv om det totale antallet medisinstudenter i utlandet fortsatt er økende.

Det er i 2003 blitt innmeldt flere nye medlemmer i Nmf enn noe år siden 2000, da Legeforeningen initierte en spesiell vervingsaksjon med hovedvekt på medisinstudentene. Enkelte steder er det også flere innmeldte enn i 2000, i hvert fall dersom vi bare tar med dem som fortsatt er medlemmer av Nmf, slik det er gjort i tabellen. Særlig er det i 2003 mange nye medlemmer, relativt sett, i Oslo og ved NTNU, samt ved universitetene i Ungarn, Polen, Danmark og Tsjekkia. Sett i lys av det synkende antallet medisinstudenter totalt sett i Tyskland og Sverige, er det ganske mange nye medlemmer også i disse landene.

Hittil i år, per 4.3. 2004, er det innmeldt totalt 128 nye medlemmer i Nmf, hvorav 100 i Norge og 28 i utlandet.

Medlemmer av Norsk medisinstudentforening per 4.3. 2004, totalt, etter innmeldingsår 2000 – 03 og studiested/land

Totalt

2000

2001

2002

2003

Univ. i Oslo

887

167

119

125

204

Univ. i Bergen

749

164

125

159

165

NTNU, Trondheim

505

82

64

100

135

Univ. i Tromsø

384

77

66

60

76

Norge totalt

2 525

489

374

444

580

Ungarn

192

68

14

20

41

Polen

178

61

24

31

31

Tyskland

174

41

32

34

24

Danmark

106

16

27

12

32

Irland

73

12

2

22

17

Tsjekkia

45

14

8

8

10

Storbritannia

29

9

7

1

5

Australia

25

2

5

6

5

Nederland

22

4

2

0

2

Sverige

12

1

0

2

4

Malta

4

0

1

1

1

Østerrike

2

0

0

0

0

Italia

1

0

0

0

0

Slovakia

1

0

0

0

1

Bosnia/Hercegovina

1

0

0

1

0

Utlandet totalt

865

228

122

138

173

Nmf totalt

3 390

717

496

582

753

Anbefalte artikler