Verdens helse

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Ros til norsk forskning innen global helse

Norsk medisinsk og helsefaglig forskning er nylig evaluert av tre internasjonalt sammensatte ekspertgrupper oppnevnt av Norges forskningsråd. I denne evalueringen fikk to mindre universitetsmiljøer som driver med forskning og undervisning i global helse, svært god evaluering (1). Forskningen ved de to sentrene dreier seg særlig om fattigdomsrelaterte sykdommer i utviklingsland. Sentrene for internasjonal helse ved universitetene i Bergen og Oslo beskrives som små miljø som har lyktes med tverrfaglig forskning på problemstillinger relevante for helseproblem i utviklingsland. Evalueringen anbefaler å styrke global helseforskning i Norge og å styrke samhandlingen mellom forvaltning og forskning.

Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen er det største av miljøene i Norge innen global helse. Om lag 40 doktorgrads- og 40 mastergradsstudenter er tilknyttet senteret. Spesielle satsingsområder er forskning rettet mot bedring av barns helse og ernæring, inkludert vaksineutvikling og vaksineutprøving, forskning for å bedre helse hos mor samt forskning rettet mot bedre behandling og forebygging av HIV-infeksjon og tuberkulose. Senteret har etablert et godt nettverk innen helsesystemforskning, helseøkonomi, helsepolitikk og etikk.

Nettadressene til de aktuelle miljøene i Norge er:

  1. Universitetet i Oslo: www.med.uio.no/ism/inthel

  2. Universitetet i Bergen: www.cih.uib.no

  3. Universitet i Tromsø: uit.no/sih/

Anbefalte artikler