C.D. Jacobsen svarer:

Carl Ditlef Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Jeg satte stor pris på Anne Alviks kommentar og takker for hennes engasjement. Men jeg grubler fortsatt over fenomenet. Når tok helsedirektørene Mork og Alvik et selvstendig initiativ i tobakksspørsmålet? Jeg har selv vært med på forskjellige handlingsplaner mot tobakk opp gjennom årene. Ingen av dem har vært initiert av helsedirektører eller sentrale helsepolitikere. Dessverre er helsebyråkratiets unnlatelsessynder betydelige på dette området. Hvorfor, Alvik?

Anbefalte artikler