Ketil Klem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Klem

Ketil Klem
22.04.2004
Anne Kjersti Befring gjør i Tidsskriftet nr. 5/2004 rede for hvilke rettsregler som gjelder for informasjon og samtykke ved behandling av barn og ungdom ( 1 ). Under mellomtittelen Informasjon når...