Brodal – bedre og bedre om sentralnervesystemet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brodal, Per

  The central nervous system

  Structure and function. 3. utg. 515 s. Oxford: Oxford University Press, 2004. Pris GBP 50

  ISBN 0-19 -516560- 8

  Dette er tredje utgave av Per Brodals lærebok på engelsk om sentralnervesystemet. Boken er i stor grad skrevet på nytt. Selv om forfatteren selv er nevroanatom har han på en god måte gitt en integrert fremstilling av struktur og funksjon. Man får inntrykk av at det som er funksjonelt viktig har vært styrende også for omtalen av struktur.

  Målgruppen er medisinstudenter samt psykologi- og fysioterapistudenter. Boken dekker hele sentralnervesystemet. Innledningsvis gis en oversikt over hovedtrekkene, deretter behandles sensoriske systemer inkludert sanseorganer, motoriske systemer, hjernestamme og hjernenerver, det autonome nervesystem, limbiske strukturer og cortex cerebri.

  Forfatteren må ha hatt mange vanskelige, nesten umulige, dilemmaer underveis. Totalomfanget må ikke være større enn at det er rimelig å forvente at medisinstudenter skal sette seg inn i det. Nye funn innen cellulære mekanismer skal være med, samtidig som nevronsystemene og deres funksjoner ikke kan skyves ut. Basale nevrobiologiske mekanismer så vel som klinisk relevante systemfunksjoner skal dekkes. Et annet dilemma er hvor mye vekt det skal legges på presise kunnskaper som kan memoreres og gjengis for eksempel til eksamen, og hvor mye skal divergerende oppfatninger og hypoteser diskuteres. Det må være en balanse mellom alle disse hensyn, og jeg må bare si at Brodal i denne boken har maktet det på en fremragende måte. En viktig grunn til at boken er blitt så spennende, uten å bli utflytende, er at en hel del litt mer avansert stoff, samt spesielt klinisk relevant stoff, er plassert i rosa fargede avsnitt eller bokser, som man kan lese for å få mer detaljerte kunnskaper, bakgrunnskunnskaper, diskutere spennende aspekter og få det hele satt inn i en klinisk sammenheng. Noe spesiell informasjon er også lagt inn som noter til slutt i kapitlet. På denne måten blir det lettere for leseren å selektere stoff i forhold til de ønsker og behov man har.

  Per Brodal siterer sin far, Alf Brodal, som for mer enn 50 år siden satte som mål for sin lærebok at den skulle stimulere forståelse heller enn innlæring av isolerte fakta. Dette er en målsetting man ikke kan være uenig i. Samtidig er det et dilemma i en lærebok for studenter som skal tenke på å kunne reprodusere noen fakta ved en eksamen. I min tidligere anmeldelse av Per Brodals siste norske utgave av den tilsvarende læreboken nevnte jeg at medisinstudenter kunne ha noe problemer med å finne klare konklusjoner (1). Dette er blitt svært forbedret i denne siste engelske utgaven, samtidig som spesielt de rosa avsnittene fortsatt gjør lesingen spennende og motiverende.

  Det er faktisk vanskelig å finne alvorlige mangler ved denne boken. Selvsagt ville man kunne valgt litt annerledes på egne spesialområder, samtidig må man bare medgi at strenge prioriteringer er nødvendig. Jeg må gi boken en uforbeholden anbefaling for medisinstudenter og også for alle leger og andre som arbeider med sykdommer i nervesystemet i klinisk sammenheng. Forklaringen på sykdomssymptomer, sett på bakgrunn av fysiologiske mekanismer, gir en bedre innsikt og forståelse. Det didaktiske, samt illustrasjoner og figurer, er bedre i denne enn i den siste norske utgaven. På den annen side har det vært og er svært verdifullt å ha en norsk bok. Det er å håpe at denne norske boken fra 2001 fortsatt står i bokhyllen og hyppig blir konsultert av språklige grunner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media