Kjell Hole

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Hole

Kjell Hole
01.04.2004
Brodal, Per The central nervous system Structure and function. 3. utg. 515 s. Oxford: Oxford University Press, 2004. Pris GBP 50 ISBN 0-19 -516560- 8 Dette er tredje utgave av Per Brodals lærebok på...
Lars Jørgen Rygh, Kjell Hole, Arne Tjølsen
08.09.2005
De perifere sensoriske nevronene som registrerer smertefulle stimuli (nociseptorene) og deres forbindelser i ryggmargen er blitt nøye studert de siste tiår. I denne artikkelen vil vi beskrive nye...