Dusør for turnusplasser i Danmark

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Nyutdannede danske leger betaler gjerne over 100 000 kroner for å få turnustjeneste på de mest populære stedene, som Århus og København. Nå griper myndighetene inn.

Foto SCANPIX/Cornelius Poppe

Stillingene fordeles ved loddtrekning, som i Norge, der de som trekker det laveste nummeret får velge turnusplass først. De med høyest tall må dermed ta til takke med plassene som blir igjen, og da gjerne langt fra universitetsbyen og bostedet.

På hjemmesiden www.turnus.dk annonserer leger turnusplasser, og i hvert femte oppslag går det frem at annonsøren er villig til å betale en dusør for å få bytte plass, skriver Jyllands-Posten.

Sundhedsstyrelsen i Danmark, som administrerer ordningen, har hittil tillatt at leger bytter innbyrdes på denne måten, selv om de mener det er bekymringsfullt. Flere har imidlertid begynt å kritisere ordningen, blant dem foreningen for de danske legestudentene. De mener det er moralsk forkastelig, selv om de har forståelse for at for eksempel barnefamilier kan komme i en presset situasjon.

Nå har myndighetene grepet inn i saken, og vil stoppe handelen ved å avskaffe loddtrekningssystemet. Et flertall i Folketinget er enig i at man bør finne en ordning som i høyere grad tar hensyn til de unge legenes ønsker og behov.

Etter turnustrekningen i Norge i februar endte hele 40 % opp på venteliste. Norsk medisinstudentforening er frustrert. De har flere ganger påpekt situasjonen overfor Helsedepartementet og bedt om at det settes i verk tiltak, men mener ingenting har blitt gjort fra departementets side.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4069

Anbefalte artikler