Kampen om sannheten

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Hvordan høyt blodtrykk skal behandles og om det skal behandles, er en problemstilling som snart angår halvparten av oss – og behandlingen koster samfunnet dyrt. Helsemyndighetene mener at billige tiazider skal være førstevalg, mens mange hjertespesialister har en annen oppfatning. Nye og dyre medikamenter er ikke nødvendigvis bedre enn de gamle, og det er viktig med studier for å undersøke dette. Samtidig har utviklingen av medikamenter med andre virkningsmekanismer og bivirkningsprofiler enn f.eks. tiazidene vært en fordel for mange. Debatten må føres på en slik måte at pasientene ikke mister tillit til leger og helsemyndigheter.

Anbefalte artikler