Vasopressin istedenfor adrenalin ved hjertestans?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Ved hjertestans med asystoli utenfor sykehus gir behandling med vasopressin høyere overlevelse enn adrenalin.

Adrenalin har i mange år vært førstevalget ved avansert behandling av hjertestans. I en fersk multisenterstudie fra 44 sentre med legebemannet ambulanse i Tyskland, Østerrike og Sveits ble ca. 1 200 pasienter med hjertestans utenfor sykehus randomisert til enten bruk av adrenalin eller vasopressin(antidiuretisk hormon) (1). Alle fikk standardbehandling med hjertekompresjon og mekanisk ventilasjon samt defibrillering ved ventrikkelflimmer.

Det var 5 % flere i vasopressingruppen enn i adrenalingruppen som levde da de kom frem til mottakelsen ved sykehuset (36 % mot 31 %, p = 0,06), men det var ingen forskjell i overlevelse ved utskrivning (9,9 % for begge grupper). I gruppen med asystoli som første registrerte rytme på EKG var det flere pasienter i vasopressingruppen som var i live ved ankomst til sykehuset (29 % mot 23 %, p = 0,02) og ble utskrevet i live (4,7 % mot 1,5 %, p = 0,04), mens det ikke var noen statistisk signifikante forskjeller for pasienter med ventrikkelflimmer eller elektromekanisk dissosiasjon.

– Konklusjonen av denne studien er at vasopressin og adrenalin er like gode ved behandling av hjertestans utenfor sykehus. Det bør nå initieres en egen studie designet for å reprodusere om vasopressin er bedre enn adrenalin for enkelte EKG-rytmer, sier Lars Wik ved Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin i Oslo.

Anbefalte artikler