Michael Bretthauer*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Michael Bretthauer*

Michael Bretthauer*, Geir Hoff, Hege Severinsen, Jeanette Erga, Jostein Sauar, Gert Huppertz-Hauss
20.05.2004
Koloskopi har vært gullstandard for diagnostikk av kolorektale lidelser siden metoden ble innført for mer enn 30 år siden. Flere nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler koloskopi og/...
Michael Bretthauer
21.10.2004
Bytting av originalpreparat ved sykehusinnleggelse kan øke faren for komplikasjoner hos pasientene og gi økte utgifter for samfunnet Mange medisinske virkestoffer som ikke er patentbelagt, selges...
Michael Bretthauer
18.03.2004
Færre fungerende graft, men like bra klinisk forløp. Foto SCANPIX/Terje Bendiksby Bruk av hjerte-lunge-maskin er standardmetode ved koronarkirurgi. Maskinen gjør det mulig å operere på et blod- og...