Effektiv forebygging av selvmord

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Det finnes lite dokumentasjon av effekten av selvmordsforebyggende tiltak. Nå viser en studie fra det amerikanske luftforsvaret gode resultater.

I 1996 startet det amerikanske luftforsvaret et forebyggende program som la vekt på å redusere skammen forbundet med å ha mentale problemer. Det var viktig å gi økt sosial støtte, sørge for bedre mestringsevner og evne til å søke hjelp.

Resultatene av dette programmet ble nylig publisert i BMJ (1). Data for perioden 1990 – 96 ble sammenliknet med årene etter at programmet ble satt i verk (1996 – 2002) blant mer enn fem millioner amerikanske soldater (84 % menn). Det viste seg at antall suicid var redusert med en tredel. Drap, familievold og ulykkesdødsfall var redusert med opptil 54 %.

– Av metodemessige grunner er det vanskelig å påvise effekt av selvmordsforebyggende tiltak. Studien ble utført i en periode da det var en nedgang i selvmordsraten i USA. I årene 1990 – 2000 gikk selvmordsraten ned med 23 % for aldersgruppen 15 – 24 år. Det er derfor vanskelig å skille ut eksakt hvilken betydning intervensjonen har hatt, sier overlege Øivind Ekeberg ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Sannsynligvis har det amerikanske forsvaret iverksatt fornuftige tiltak. Dette kan ha virket selvmordsforebyggende, men neppe så mye som tallene kunne tilsi. Studien har stor aktualitet for det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge. Handlingsplanen mot selvmord har så langt ikke ført til nedgang i selvmordsraten, og blant unge i aldersgruppen 15 – 24 år har vi nå høyere rater enn Danmark, Sverige og USA, sier Ekeberg.

Anbefalte artikler