Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Prioriteringer innen HIV-forskning

Norge deltar i et stort EU-basert forskningsprosjekt for å bekjempe HIV/AIDS, tuberkulose og malaria. Dette prosjektet, European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme (EDCTP), støtter klinisk utprøvning av legemidler, kompetansebygging og andre tiltak for å bekjempe disse sykdommene, særlig i Afrika sør for Sahara. Prosjektet har en ramme på nærmere 5 milliarder kroner. Norsk deltakelse gir mulighet for kunnskapsdeling og bredt internasjonalt samarbeid på et prioritert område i kampen mot fattigdom og fattigdomsrelaterte sykdommer. Informasjon om EDCTP finnes på www.edctp.org.

Arbeidet med å konkretisere fremtidige forskningsprioriteringer er nå kommet godt i gang. Første søknadsfrist er i mars 2004. Innen HIV-forskning vil EDCTP prioritere:

  1. Utprøvning av nye vaksiner mot HIV

  2. Studier av nye legemidler for å hindre smitte av seksuelt overførbare sykdommer og HIV

  3. Intervensjoner for å hindre HIV-smitte fra mor til barn, spesielt studier for å hindre HIV-smitte gjennom brysternæring

  4. Optimalisering og forenkling av antiretroviral behandling og behandlingen av opportunistiske infeksjoner

Tilsvarende prioriteringer er gjort innen malaria- og tuberkuloseforskning.

Anbefalte artikler