()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  WHO

  The World Health Report 2003

  Shaping the Future

  193 s, tab, ill. Genève: World Health Organization, 2003. Pris USD 14

  ISBN 92-4-156243-9

  WHO gir hvert år ut The World Health Report. Temaene som tas opp, varierer en del fra år til år, men en gjennomgang av den globale helsesituasjonen er alltid med. Derfor er en stor del av boken tabeller med en rekke helseindikatorer for forskjellige land og landområder. 2003-utgaven består av sju kapitler. Det første er stort sett en gjennomgang av det som kan leses ut av den omfattende helsestatistikken som er å finne i tabellene bakerst i boken. Kapittel 2 beskriver den nære sammenhengen mellom fattigdom og helsetilstand i utviklingsland. Ikke overraskende er ett kapittel viet HIV-epidemien. WHOs nye generalsekretær har allerede gjort seg bemerket i kampen mot AIDS, blant annet gjennom «3 by 5»-initiativet (tre millioner i behandling innen 2005). De neste kapitlene tar for seg to andre infeksjonssykdommer: En gammel som kan være overvunnet i løpet av få år (polio), og en som først ble identifisert i 2003 (SARS). Det sjette kapitlet er viet ikke-infeksiøse sykdommer, i hovedsak hjerte- og karsykdommer, tobakksrelaterte sykdommer generelt og trafikkskader. Det faktum at disse problemene er i ferd med å bli blant de viktigste utfordringene også i fattigere deler av verden er et sentralt tema. I det siste kapitlet er det behovet for styrking av helsesystemer som blir diskutert. Mangelen på helsearbeidere og svak helsepolitisk styring kan vise seg å bli to avgjørende begrensninger i arbeidet med å få helsefremmende tiltak ut til de mange som trenger dem.

  Ingen av kapitlene inneholder oppsiktsvekkende informasjon eller uttalelser, men alle gir en god og oversiktlig gjennomgang av viktige temaer og er god lesning både for «eksperter» og andre. Heller ikke dette året kommer man utenom The World Health Report hvis man er engasjert i internasjonale helsespørsmål.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media