Pedagogisk lærebok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Styf, Jorma

  Kompartmentsyndrom – diagnostik, behandling och komplikationer

  187 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 263

  ISBN 91-44-02958-6

  Forfatteren av denne boken er overlege og dosent ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han begynte å interessere seg for emnet i 1988 i forbindelse med en oversiktsartikkel. I årene som fulgte «modnet artikkelen» og ble til en doktoravhandling og nå en lærebok. Den er delt i tre hovedavsnitt. Første del (86 sider) omhandler akutt kompartmentsyndrom. Her gis en inngående og pedagogisk fremstilling av etiologi, patogenese og patofysiologi samt behandling og komplikasjoner ved akutt muskellosjesyndrom. Jeg har sjelden lest en så grundig og samtidig lettlest fremstilling av dette problemkomplekset, som vi som arbeider i den kliniske hverdag stadig frykter. Her er lett forståelige figurer og oversiktstabeller samt fyldige beskrivelser av symptomer og funn. Forfatteren har også funnet plass til en oversikt over definisjoner og terminologi samt et historisk kapittel som er interessant lesning. Han beskriver også postoperativ behandling med nyere metoder som sekundær sårlukking med dermatotraksjon med «vessel-loop»-teknikk.

  I andre del omtales kronisk kompartmentsyndrom, som særlig rammer idrettsutøvere og personer som utsettes for gjentatte belastninger under muskelarbeid. Kroniske smerter i leggene hos idrettsutøvere kan være klinisk utfordrende, og det dreier seg om en pasientgruppe med store krav til resultater. Her finnes spesielt leseverdige kapitler om klinisk diagnostikk og differensialdiagnostikk.

  Tredje del tar for seg det interstitielle rommets sammensetning og funksjon, i tillegg er det teoretisk og praktisk gjennomgang av trykkmåling i vev. Siste kapittel omhandler ødemer i ekstremitetene.

  Forfatteren behandler et multidisiplinært problem. Kapitlene om kronisk kompartmentsyndrom vil være interessante for fysioterapeuter og idrettsleger. Den akutte formen må diagnostiseres og behandles i løpet av få timer. Etter å ha etterkontrollert vår egen avdelings resultater de siste ti år, er det skuffende å finne ut at selv erfarne leger og sykepleiere ofte stiller diagnosen for sent. Boken bør derfor finnes på alle vaktrom og avdelinger hvor man behandler akutte skader på ekstremitetene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media