Familien i terapi

Atle Roness Om forfatteren
Artikkel

Seltzer, Wencke J.

Familiehemmeligheter

Tause fortellinger fra terapirommet

208 s. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 299

ISBN 82-05-29808-4

Familiehemmeligheter er en beretning om en familieterapeuts erfaringer fra terapirommet. Forfatteren er professor i psykologi og har i mange år jobbet med enkeltpersoner og familier. Hun beskriver seks «kasuser» som hun har behandlet: Barn og ungdom med psykiske problemer og deres familier, som hun trekker inn i behandlingen.

Forfatteren har en såkalt narrativ tilnærming i terapien. De enkelte familiemedlemmer får i oppdrag å rekonstruere historien på nytt. Ved å gjøre dette får de tak i nye aspekter ved det de har opplevd.

I boken er begrepet «tause fortellinger» et hovedtema. Dette er fortellinger i den enkeltes historie som er helt eller delvis fortiet. De blir aldri snakket om, og dette bidrar til at den enkelte utvikler problemer eller at familien som helhet stagnerer i utvikling. Slike fortellinger avspeiler ofte kulturelle forestillinger i samfunnet. I flere av eksemplene som forfatteren beskriver, dreier det seg om religiøse temaer som er blitt tabubelagt. Disse er det viktig for familiemedlemmene å bli seg bevisst og få satt ord på. Forfatteren demonstrerer hvordan hun som terapeut hjelper dem med dette. Ved å gå gjennom historiene på nytt vil den enkelte kunne finne veien til videre vekst og utvikling.

Dette er ifølge forfatteren ingen fagbok. Den gir oss allikevel en veldig nyttig og konkret beskrivelse av hvordan hun arbeider som terapeut ut fra sin narrative tilnærming. Hun gir en spennende fremstilling av den enkelte familie og viser hvordan hun kan veksle mellom individualtimer med «symptombæreren» og samlinger med hele familien til stede.

Vi får i de enkelte tilfeller dessverre ikke greie på hvor mange terapisesjoner som forfatteren har brukt på hver enkelt familie. I noen av tilfellene får vi inntrykk av at hun har hatt relativt få møter med dem. Pasienten synes i de fleste tilfeller å bli betydelig bedre. Det skjer til dels dramatiske positive endrin-ger med noen av dem, noe man vanligvis trenger lang tid for å oppnå. Seltzer synes ikke å ha fulgt familiene systematisk opp, derfor blir det ikke helt klart om bedringen er varig.

Det er en erfaren familieterapeut vi møter i boken, og det er fortjenestfullt at hun i så stor grad er villig til å eksponere seg som behandler ved å beskrive hvordan hun går frem. Jeg kan anbefale boken til Tidsskriftets lesere og andre interesserte.

Anbefalte artikler