Atle Roness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Atle Roness

Atle Roness
04.03.2004
Seltzer, Wencke J. Familiehemmeligheter Tause fortellinger fra terapirommet 208 s. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 299 ISBN 82-05-29808-4 Familiehemmeligheter er en beretning om en familieterapeuts...
Kirsten Irene Stordal, Atle Roness, Geir Haaland, Kjell Johansen, Dag Hagemann Søvik, Jan Wimpelmann
28.08.2003
Ikke alle leger synes å være godt nok rustet til å møte de menneskelige utfordringene i yrket. En oversiktsartikkel indikerer overhyppighet av stress og depressive symptomer blant leger ( 1 ), og...
Atle Roness
28.02.2000
Søvnproblemer er utbredt i befolkningen. Man regner med at en tredel av alle mennesker i perioder plages av søvnvansker og at ca. 10 % lider av kronisk insomni (1). Man taler om primær og sekundær...
Atle Roness
20.04.2000
Utbrenthet er et begrep som brukes hyppig i befolkningen. Mange beskriver tilstanden ved å fortelle at de har «møtt veggen» eller at «batteriene er utladet». Begrepet uttrykker trolig godt den...
Atle Roness
19.02.2013
Meland, Eivind Det hellige som kilde til helse 138 s, ill. Stavanger: Eide Forlag, 2012. Pris NOK 295 ISBN 978-82-514-0775-5 Eivind Meland har skrevet om det hellige som kilde til helse. Han...