Behandling av tvangslidelser hos barn og ungdom

Pål Zeiner Om forfatteren
Artikkel

March, John S.

Mulle, Karen

Tvangslidelser hos barn og unge

314 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 298

ISBN 82-05-28117-3

Behandlingsprogrammer for barn og ungdom med tvangslidelser har manglet. Da March & Mulle i 1998 utgav boken OCD in children and adolescents. A cognitive behavioral treatment manual (1), var det et betydelig bidrag på feltet. Når nå boken er oversatt til norsk, betyr det at flere kan få glede av den.

Boken henvender seg først og fremst til fagfolk som arbeider med barn og ungdom som har tvangslidelser, men kan leses av pasienter, pårørende og andre med interesse for den type psykiatrisk lidelse. Den starter med en oversikt over ny viten om tvangslidelser. Dernest er et kapittel om diagnostikk og så en oversikt over behandlingsprinsipper. En stor del av boken er viet detaljert gjennomgang av det behandlingsprogrammet som March & Mulle har utviklet.

Programmet baserer seg på kognitiv atferdsterapi som inneholder samtaler om tvangslidelsen, identifisering av problemområder, eksponering for det som utløser tvangstanker eller handlinger, responsprevensjon (f.eks. ikke å vaske seg etter å ha tatt på en gjenstand som oppfattes å være skitten og dermed utløse ubehag/engstelse), plan for trening hjemme og metoder for å forebygge tilbakefall. I starten av behandlingsprogrammet er det vanligvis konsultasjoner én gang per uke, mens det på slutten går uker og måneder mellom konsultasjonene. Siste del av programmet har såkalte «booster sessions». På slutten av boken er det flere kapitler som tar opp supplerende behandling, arbeid med familien og arbeid med skolen. I vedleggene er det diverse instrumenter som egner seg godt i diagnostisk og terapeutisk arbeid.

Boken er i første rekke en håndbok i praktisk klinisk arbeid med barn og ungdom med tvangslidelser. Forfatterne har mye erfaring og presenterer mange råd for gjennomføring av behandlingen. De har et eget kapittel viet fallgruver som mange vil støte på i klinisk praksis.

March & Mulles bok er den første som går såpass detaljert gjennom praktisk diagnostikk og behandling. Anvendelse av de anbefalte behandlingsprogrammer forutsetter noe kunnskap om kognitiv atferdsterapi. Det er ikke alltid lett å få barn og ungdom til å gjennomføre slike behandlingsprogrammer, men boken gir mange råd for at best mulig behandling skal kunne gis.

Anbefalte artikler