– Reisevaksiner overprises

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Enkelte legekontorer og vaksinasjonsklinikker tar seg altfor godt betalt for reisevaksiner. Det mener Hanne Nøkleby, avdelingsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Foto VG/Nils Bjåland

Hun er svært kritisk til denne praksisen.

– Leger kan ta betalt for konsultasjonen og for direkte utlegg til legemidler som er brukt under behandling, men de har ikke mulighet til å legge på prisen på vaksinene. Likevel vet vi at en del legekontorer og vaksinasjonsklinikker gjør nettopp dette. Noen legger på mellom 100 og 200 kroner per vaksine. Det er betydelig mer en de har lov til, påpeker Nøkleby.

I legemiddelloven heter det at «enhver form for fortjeneste på legemidler som brukes under behandling av pasient, for eksempel vaksiner som settes på et vaksinasjonskontor eller legekontor, utelukkes (…). Det er i henhold til regelverket kun adgang til å kreve dekket de utlegg man har hatt relatert til anskaffelsen av det aktuelle legemidlet.»

Også Statens legemiddelverk er kjent med vaksinesalg med en betydelig avanse, forteller rådgiver Hanne Kofstadmoen. – Vi ble klar over at dette var et stort problem for et par år siden, og mener det er uheldig at enkelte leger tar seg så godt betalt. Men vi regnet med at praksisen delvis skyldtes uvitenhet, og sendte derfor ut et rundskriv i 2002, der vi informerer om reglene på området, sier Kofstadmoen. Hun understreker at hun ikke kjenner til om slik overprising praktiseres også i dag.

Den korrekte prislisten for vaksiner finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3966

Anbefalte artikler