Styring gjennom styrer

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Helseministeren har utnevnt ny styreleder og nytt styre i Helse Sør. Tilliten skal gjenopprettes, sier han, men han har ingen mening om hvordan Helse Sør skal drives og administreres. Eller har han det? Og i så fall: Hvorfor skulle han ikke ha det? Sykehusreformen ble jo nettopp markedsført som en ledelses- og ansvarsreform. Men det blir stadig mer uklart hvem som har ledelsen og hvem som tar ansvaret for utviklingen av spesialisthelsetjenesten.

Anbefalte artikler