Skyldes spina bifida autoantistoffer?

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Autoantistoffer mot folsyrereseptorer er påvist hos kvinner som var eller har vært svangre med et foster med nevralrørsdefekter.

Foto SCANPIX/Berit Roald

Det er godt dokumentert at tilskudd av folsyre under graviditet kan forebygge nevralrørsdefekter (spina bifida og anencephalus).

Serum fra 12 kvinner som var eller hadde vært svangre med foster med nevralrørsdefekter, ble undersøkt med en nyutviklet metode for påvisning av autoantistoffer mot folsyrereseptorer (1). Ni kvinner hadde slike autoantistoffer, mot bare to av 20 kontrollpersoner (p < 0,001). Ved inkubering blokkerte disse autoantistoffene bindingen av radiomerket folsyre til folsyrereseptorer i placentale membraner og hindret cellulært opptak av folsyre.

– Det er antakelig både miljømessige og genetiske årsaker til nevralrørsdefekter, sier Carl Birger van der Hagen, tidligere overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus. Virkningsmekanismene bak den forebyggende effekten av folsyretilskudd er ukjent. Studien tyder på at autoantistoffer mot folsyrereseptorer kan bidra til utvikling av spina bifida, noe som kan forklare hvorfor store doser folsyre har en forebyggende effekt. Flere studier er imidlertid nødvendig for å fastslå en sikker kausal sammenheng, sier van der Hagen.

Anbefalte artikler