Operasjonsmortalitet avhengig av operatøren

Steinar Solberg Om forfatteren
Artikkel

Operasjonsmortaliteten er lavere i sykehus der det opereres mange pasienter med samme tilstand. Det er også viktig at den enkelte kirurg opererer mye.

I 2002 viste en mye omtalt artikkel forskjeller i operativ mortalitet for en rekke hjerte-kar- og kreftoperasjoner mellom sykehus i USA (1). Nå har den samme forskergruppen utvidet analysene ned til den enkelte kirurgs prestasjoner, og materialet omfatter nær en halv million elektive operasjoner fra 1998 og 1999 (2).

De fant forskjeller i operativ mortalitet mellom kirurger for alle de studerte operasjonstyper. Det er korrigert for risikofaktorer, og antallet operasjoner den enkelte kirurgen hadde gjennomført per år korrelerte signifikant med lavere mortalitet. Variasjonen i mortaliteten mellom kirurgene kunne til en stor del forklare forskjellene som ble funnet mellom sykehusene i den tidligere studien. Operasjon for lungekreft var en av de åtte operasjonene i dette materialet med en sammenheng mellom høyt volum og lavere operativ mortalitet. Tidligere er det funnet at lungekreftpasienter som opereres i et miljø med mange operasjoner også har en bedre langtidsoverlevelse (3).

Dette bekrefter det vi intuitivt antar: Øvelse gjør mester. Utfordringene er hvordan denne kunnskapen skal benyttes i organiseringen av kirurgi i Norge. Hvordan skal grensene for volum settes?

Anbefalte artikler