Ny screeningmetode for kolorektalkreft

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Virtuell koloskopi er like god til å oppdage store polypper som konvensjonell koloskopi og kan bli en ny screeningmetode for kolorektalkreft.

Virtuell koloskopi, også kalt CT-kolografi, er en minimalt invasiv metode for både to- og tredimensjonal bildefremstilling av tykk- og endetarmen ved computertomografi (CT). Det diskuteres om CT-kolografi kan brukes som primær screeningmetode for forstadier til kolorektalkreft (adenomer) istedenfor vanlig optisk koloskopi.

I en ny studie fra USA ble 1 233 kvinner og menn med gjennomsnittlig risiko for utvikling av kolorektalkreft undersøkt med både virtuell koloskopi og konvensjonell koloskopi (1). Tarmtømmingen ble supplert med barium og gastrografin for merking av solid og flytende tarminnhold ved CT-kolografi. Sensitiviteten for store adenomer (> 8 mm i diameter) var like god for begge metoder (90 %), mens vanlig koloskopi var noe bedre til å oppdage mindre adenomer (90 % vs. 85 %). Fjerning av adenomer ved polyppektomi kan kun gjennomføres ved konvensjonell koloskopi. Det er derfor i en screeningsammenheng viktig å vite hvor mange koloskopier som genereres av CT-kolografi (positivitetsrate). I den aktuelle studien ville 30 % av studiedeltakerne blitt henvist til konvensjonell koloskopi når terskelen for polyppektomi ble satt til 6 mm.

– Studien bekrefter at CT-kolografi nå er like god som koloskopi til å oppdage polypper større enn 6 mm. Hvis merking av tarminnhold kan bli så bra at forhåndstømming ikke er nødvendig, vil CT-kolografi være et godt alternativ som førstevalg for screening av kolorektalkreft. Ulempen er at en relativ stor del av screeningdeltakerne vil måtte gjennomgå vanlig koloskopi for fjerning av polypper, sier professor Geir Hoff ved Kreftregisteret.

Anbefalte artikler