Miljøfaktorer viktig årsak til testikkelkreft

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Miljøfaktorer som påvirker fosteret er trolig årsak til økning av testikkelkreft.

Forekomsten av testikkelkreft er økende. Årsaken er trolig genetisk disposisjon og miljøfaktorer tidlig i livet. Det er store forskjeller i forekomst mellom ulike land, bl.a. er sykdommen dobbelt så vanlig i Sverige som i Finland, og insidensen i Danmark og Norge er nesten dobbelt så høy som i Sverige.

En svensk studie omfattet 90 000 finske menn som flyttet til Sverige fra Finland i perioden 1969 – 96 (1). Det viste seg at de finske mennene i Sverige fortsatte å ha samme lave risiko som menn som fremdeles bodde i Finland. Funnet støtter hypotesen om at sykdommen skyldes miljøfaktorer som påvirker fosteret mens testiklene utvikles.

– Studien belyser det «nordiske testikkelkreftparadokset». De nordiske kreftregistrene påviste tidlig den insidensøkningen av testikkelkreft som finner sted i hele den rike del av verden. Denne er mest markert i land som fra før hadde høy forekomst, som Danmark og Norge. Genetisk disposisjon er viktig underliggende faktor i ca. en tredel av tilfellene, men insidensøkningen må skyldes miljøendringer, sier professor Olbjørn Klepp ved St. Olavs Hospital.

– Kohortstudier tyder på at miljøfaktorene spiller avgjørende rolle allerede i fosterlivet. Det var et markert fall i insidensøkningen av testikkelkreft hos norske menn født under annen verdenskrig. Det er usikkert om miljøpåvirkning senere i livet har betydning, og studien av finske innvandrere til Sverige gir ikke holdepunkt for dette. Vi vet foreløpig ikke hvilke miljøfaktorer som spiller inn, men videre studier basert på de påfallende insidensforskjellene av testikkelkreft i Norden kan bidra til avklaring av årsakene, sier Klepp.

Anbefalte artikler