Doula – en ny person på fødestuen?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dersom den fødende har kontinuerlig støtte av en kvinne utenom jordmor under fødselen, minsker behovet for smertelindring og operative forløsninger.

  En metaanalyse av 15 randomiserte studier har vist at støtte i form av en kvinne i tillegg til jordmor reduserer behovet for smertelindring og operative forløsninger (1). Denne personen kalles gjerne doula (fra gresk: kvinne som støtter en annen kvinne). I USA, Canada og England finnes nå kliniske anbefalinger om slik støtte under fødselen.

  I en liten svensk studie med om lag 50 fødende i hver gruppe, fant man som den eneste signifikante forskjell lavere forekomst av akutte keisersnitt hos kvinner som fikk støtte av en doula (2).

  – Den svenske studien er ikke spesielt god fordi den er kraftig underdimensjonert og derfor ikke kan svare på om doula-prinsippet også har nytte i Skandinavia, slik som vist i mange andre land, sier professor og overlege Pål Øian ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Øian er leder av Nasjonalt råd for svangerskapsomsorg som bistår i den omstillingsprosessen som nå skjer i fødselsomsorgen i Norge.

  – Metaanalyser viser en reduksjon i risiko for keisersnitt med 20 % og bruk av smertestillende med 13 % (1). Det mest interessante med studien er at det viste seg relativt lett å etablere en slik ordning i Sverige. Det kan være interessant å vurdere dette også i Norge, særlig til spesielle grupper fødende. Doula-prinsippet bør vurderes også i lys av Stortingets vedtak om at vi skal ha et differensiert fødetilbud også ved store fødeavdelinger (3), sier Øian.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media