Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Essensielle legemidler

Essensielle legemidler er kostnadseffektive medisiner som er viktige sett ut fra et folkehelseperspektiv. Begrepet innebærer at noen medisiner er viktigere enn andre.

Erfaringer fra Norge var en del av grunnlaget da Verdens helseorganisasjon (WHO) opprettet den første listen med 208 essensielle legemidler i 1977. Siden er listen revidert 13 ganger og tilpasset tilgangen på nye legemidler. Dette arbeidet har synliggjort den store mangelen på livsviktige medisiner i u-land.

WHO har nå samlet informasjon om 316 essensielle legemidler og gjort informasjonen tilgjengelig over Internett (http://mednet3.who.int/eml). Hensikten er å hjelpe legemiddelkomiteer og helseinstitusjoner. Listen gir også god generell informasjon om mange sykdommer og behandling av disse. Det er således mulig å finne råd om behandling for sykdommer som strongyloidiasis, trypanosomiasis og tropiske sår. Informasjonen vil være til hjelp for hjelpeorganisasjoner og helsepersonell som skal arbeide i u-land. Informasjonen er ren tekst og dermed tilgjengelig også for land med dårlig Internett-forbindelse.

Organisasjonen Leger uten grenser arbeider også for å bedre tilgangen på livsviktige legemidler (www.accessmed-msf.org).For dem som ønsker å delta i en diskusjonsgruppe om disse spørsmålene, gir Satellifes E-Drug Forum (www.essentialdrugs.org/edrug) nyttig informasjon.

Anbefalte artikler