Kjersti Ramstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjersti Ramstad

Ola H. Skjeldal, Magnhild Rasmussen, Jon Barlinn, Kjersti Ramstad, Petter Strømme, Inger Sandvig, Tore Selberg
21.08.2017
Tidligere overlege Ruth Bostad fra Oslo døde 20. mai 2017. Hun ble 84 år gammel. Ruth tok sin medisinske embetseksamen i 1957 og ble spesialist i barnesykdommer i 1966. I hele sitt yrkesaktive liv...
Kjersti Ramstad
15.02.2007
Foto Aina Staveland Johnsen Hvordan et samfunn behandler sine svakeste medlemmer sies å være en indikator på graden av sivilisasjon. I Afrika mener man at det skal en hel landsby til for å oppdra et...
Kjersti Ramstad
08.10.2009
Kassah, AK Kassah, BLL. Funksjonshemning Sentrale ideer, modeller og debatter. 236 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 367 ISBN 978-82-450-0825-8 Målgruppen er «studenter, lærere og...
Kjersti Ramstad, Anne Bergsjø Karstensen, Knut Risberg, David Kristian Bergsaker, Finn Fredrik Sommer
09.02.2006
Botulinumtoksin blokkerer spesifikt og irreversibelt acetylkolinfrisettingen i nevromuskulære endeplater. Resultatet av en intramuskulær injeksjon er derfor minsket muskeltonus. Etter 3 – 4 måneder...
Kjersti Ramstad, Unni Sandaker Blom*
06.05.2004
Målgruppen for habilitering av barn er barn med sammensatte og langvarige funksjonshemninger. Behandlingsmålet er optimal deltakelse i familien, i barnehage/skole, i fritidsaktiviteter og andre...
Kjersti Ramstad
19.02.2004
Fagerli„ Mette Gjellesvik„ Liv Merete Larsen, Svein Erik Når veien er målet En informasjonsdokumentar om barn med sjeldne fremadskridende sykdommer i skole og barnehage. Video, spilletid...
Kjersti Ramstad
28.05.2003
Løvaas, OI Opplæring av mennesker med forsinket utvikling Grunnleggende prinsipper og programmer. 416 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 549 ISBN 82-05-30448-3 Boken henvender seg til foreldre...
Kjersti Ramstad, Jon Håvard Loge
20.04.2002
Blinde barn har oftere søvnforstyrrelser enn seende barn (1). Melatonin er rapportert å ha god effekt på søvnforstyrrelser hos blinde barn (2 – 7). Hormonet melatonin produseres i epifysen. Lys...
Kjersti Ramstad, Jon Håvard Loge
20.04.2002
Søvnforstyrrelser hos barn er vanlig, og er i de fleste tilfeller i seg selv ikke uttrykk for sykdom. Mellom 25 % og 50 % av 6 – 12 måneder gamle barn har hyppige nattlige oppvåkninger, og 14 – 25 %...
Kjersti Ramstad
11.02.2010
Eknes, J Løkke, JA Utviklingshemning og habilitering Innspill til habiliteringsprosessen. 292 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 379 ISBN 978-82-15-01342-8 Boken er laget etter...
Kjersti Ramstad
06.05.2011
Harris, James C. Intellectual disability A guide for families and professionals. 224 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 17 ISBN 978-0-19-514572-4 James C. Harris er leder...
Kjersti Ramstad
06.03.2012
Mæhle, Ivar R. Eknes, Jarle Houge, Gunnar Utviklingshemning Årsaker og konsekvenser. 270 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. Pris NOK 359 ISBN 978-82-15-01300-8 Redaktørenes ambisjon er å...
Kjersti Ramstad, Reidun Birgitta Jahnsen, Trond H. Diseth
10.03.2015
Cerebral parese (CP) er den vanligste alvorlige bevegelsesforstyrrelse hos barn. Forekomsten tilsier at det i Norge finnes rundt 2 000 barn og unge under 18 år med tilstanden ( 1 ). Tilleggsvansker...