Per Møller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Møller

Per Møller
09.09.2004
Alper, Cuneyt M. Bluestone, Charles Casselbrandt, Margaretha L. Dohar, Joseph E. Mandel, Ellen M. Advanced therapy of otitis media 554 s, tab, ill. Hamilton: BC Decker, 2004. Pris USD 149 ISBN 1-...
Per Møller
19.02.2004
Rosenfeld„ Richard Bluestone, Charles Evidence-based otitis media 2. utg. 529 s, tab. Ontario: BC Decker, 2003Pris USD 100 ISBN 1-55009-254-5 Otitis media, mellomørebetennelse, rammer de fleste...
Per Møller
06.03.2003
Sanna, M Russo, A De Donato, G Caruso, A Taibah, A Color atlas of otoscopy From diagnosis to surgery. 2.utg. 230 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2002. ISBN 3-13-111492-4 Dette otoskopiatlaset er den andre...
Per Møller
30.04.2003
Ménières sykdom er karakterisert ved akutt vertigo, hørselstap og øresus samt en følelse av å ha dott i øret. Sykdommen er sannsynligvis ikke én enkelt sykdom, men heller et resultat av flere...
Per Møller, Erling Myrseth, Paal-Henning Pedersen, Jostein Kråkenes, John Ludvig Larsen, Gunnar Moen
10.06.2002
Figur  1 Akustikusnevrinom. MR (T1) fra 73 år gammel kvinne. Til venstre et koronarsnitt, pasienten sett forfra. Til høyre et aksialsnitt, pasienten er sett nedenfra. Bildene er tatt etter intravenøs...
Per Møller, Otto I. Molvær, Ola Lind
20.01.2001
Perilymfatisk fistel er lekkasje av perilymfe fra det indre øre til mellomøret. Perilymfen omgir det endolymfatiske system i det indre øre (cochlea og vestibularapparatet) og er sannsynligvis et...
Per Møller
30.08.2000
Det er gledelig at det nå på bred front argumenteres mot overdreven og kritikkløs bruk av antibiotika ved øvre luftveisinfeksjoner og spesielt da ved akutt otitt. Ved Haukeland Sykehus/Universitetet...