Invitasjon til seminar

Yngve Mikkelsen Om forfatteren
Artikkel

Styret i Yngre legers forening (Ylf) arrangerer i år seminaret Legemiddelindustri og leger/kunnskapsutvikling på Clarion Hotell Bryggen, Tromsø. Seminaret varer fra onsdag 21. april til torsdag 22. april.

Ylf ønsker med dette seminaret å sette fokus på samhandling mellom legemiddelindustri og leger, legemiddelindustriens finansiering og påvirkning av legers kunnskapsutvikling.

Seminaret er åpent for alle Ylfs medlemmer. Ved overtegning vil styret prioritere etter beste evne. Utgiftene dekkes over Utdanningsfond I ved fellesregning fra Ylf. Kursavgiften på kr 1 000 må dekkes av den enkelte deltaker. Kurstimene er godkjent tellende som valgfritt kurs til alle spesialiteter.

Påmeldingsskjema ligger på Ylfs hjemmeside (www.legeforeningen.no/index.gan?id=2640). Vi håper du vil spre informasjon om seminaret, og bidra til at tillitsvalgte, landsrådsrepresentanter og andre engasjerte medlemmer deltar. Påmeldingsfristen er 15. mars.

Anbefalte artikler