Næringslivet som læremester

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Helsevesenet må lære av næringslivet. Vi må bli mer effektive og mer produktive. Den nye sjefen heter «markedet», som vet best og bestemmer reglene og normene. Markedet har funnet ut at direktørene i Helse Sør må få hundretusener mer i pensjon enn det de hadde krav på tidligere i de samme stillingene. Det underlige er at markedet ikke mener at direktørene i Helse Øst og Helse Nord må få det samme. Eller har ledelsen i Helse Øst og Helse Nord ryggrad nok til å se at det er andre hensyn enn de «markedsmessige» som er viktige? Det er beklagelig at helseministeren ikke hadde samme ryggmargsrefleks da han godkjente de lukrative pensjonene.

Anbefalte artikler