Transplantat-mot-vert-sykdom

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

En genotype for interleukin-10 hos mottaker av hematopoetiske stamceller beskytter mot transplantat-mot-vert-sykdom.

Transplantasjon av hematopoetiske stamceller er en etablert og effektiv behandling ved flere maligne blodsykdommer, men enkelte pasienter utvikler alvorlig transplantat-mot-vert-sykdom.

Nesten 1 000 mottakere av allogene hematopoetiske stamceller og deres HLA-identiske beslektede givere ble undersøkt for varianter av gener som koder for cytokiner involvert i immunreaksjoner (1). Mottakers genotype for promotorregionen for interleukin-10 var signifikant assosiert med risiko for akutt transplantat-mot-vert-sykdom. Genotypen IL10 – 592A/A var assosiert med redusert risiko for alvorlig sykdom (hasardratio 0,4; p = 0,02) og død etter oppnådd remisjon (hasardratio 0,6; p = 0,05) sammenliknet med en annen hyppig genotype.

– Polymorfisme i gener som koder for cytokiner har betydning for immunrespons og antakelig også for resultat av hematopoetisk stamcelletransplantasjon, sier seksjonsoverlege Torstein Egeland ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Studien bekrefter den viktige rollen til interleukin-10 i reguleringen av immunresponsen og tyder på at én enkelt gentest kan identifisere hvilke pasienter som har lav risiko for transplantat-mot-vert-sykdom og dermed god prognose etter stamcellebehandling.

– Det er foreløpig for tidlig å si om testen vil få innpass i klinisk praksis, men den kan få betydning for både pasientseleksjon og behandlingsopplegg, sier Egeland.

Anbefalte artikler