Nitrogenoksid bra for premature

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Inhalering av nitrogenoksid reduserer forekomsten av kronisk lungesykdom og død hos premature med sjokklunge.

Illustrasjonsfoto

Kronisk lungesykdom er den viktigste langtidskomplikasjonen hos premature barn.

I en amerikansk dobbeltblind studie ble 207 premature med neonatalt åndenødssyndrom (respiratory distress syndrome) randomisert til inhalasjon av enten nitrogenoksid eller placebo (oksygen) i sju dager (1). 49 % av dem som fikk nitrogenoksid, døde eller fikk kronisk lungesykdom, mot 64 % av dem som fikk placebo (p = 0,03). Det var ingen signifikant forskjell i forekomsten av intraventrikulær blødning og periventrikulær leukomalasi, men forekomsten av alvorlig intraventrikulær blødning var lavere med nitrogenoksid (12 % versus 24 %; p = 0,04).

– Nitrogenoksid kan ha flere effekter hos premature med neonatalt åndenødssyndrom, blant annet redusert pulmonal vasokonstriksjon, bronkodilatasjon og redusert proliferasjon av glatt muskulatur rundt luftveiene, sier seksjonsoverlege Hallvard Reigstad ved Haukeland Universitetssykehus.

– Det er oppløftende at behandlingen ikke gav økt forekomst av intracerebral blødning, sier Reigstad, som understreker at nitrogenoksidbehandling av barn med svangerskapsalder < 34 uker fortsatt må betraktes som eksperimentell. De sykeste barna hadde ikke effekt av behandlingen, og hva som er optimal dose, varighet og behandlingsintervaller er fortsatt uklart, sier han. Lungesvikt hos premature kan ha ulike årsaker, derfor responderer de ulikt på behandling med nitrogenoksid. Slik behandling er meget kostbar.

Anbefalte artikler