Høyest helseutgifter i USA – lavest på Taiwan og i Sør-Amerika

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Helseutgiftene er høyest målt som andel av bruttonasjonalprodukt i landene som tilhører Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

De laveste helseutgiftene finner vi i en del land i Sørøst-Asia, Latin-Amerika og Afrika.

Kilden for tabellene er The Economist (1), og viser de 30 landene i verden med høyest og de 30 landene i verden med lavest andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) brukt til helseutgifter. Norge mangler i tabellen.

Dette er et område hvor statistikkgrunnlaget er svært usikkert. Som vi har sett tidligere (2), utgjorde helseutgiftene i Norge i 2001 8,3 % av BNP som skulle gitt Norge en delt 20. plass sammen med Italia, mens gjennomsnittet for landene som tilhører Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) var 8,4 % av BNP. Et annet sted i samme publikasjon (1), angir imidlertid The Economist at helseutgiftene i Norge utgjorde 7,8 % av BNP i 2000. Dette skulle gitt Norge en delt 25. plass i tabellen, sammen med Kenya.

Helse – et luksusgode?

Det fremgår av tabellene at det – med visse unntak som Nicaragua, Libanon, Zimbabwe og Kenya – er de rikeste landene i verden som bruker den høyeste, og de fattigste landene som bruker den laveste, andelen av BNP til helse. Sammen med det faktum at OECD-landene i en tid med økende velstand har brukt en økende andel av BNP til helse (2), fremstår helse i statistikken som et luksusgode slik dette er definert i økonomisk teori.

30 land i verden med høyest helse-utgifter i prosent av bruttonasjonal-produkt

1. USA

13,0

2. Nicaragua

12,5

3. Libanon

12,2

4. Saudi-Arabia

11,0

5. Sveits

10,8

6. Tyskland

10,7

7. Kroatia

9,6

8. Forente Arabiske Emirater

9,5

9. Israel

9,4

10.–12. Brunei

9,1

10.–12. Latvia

9,1

10.–12. Uruguay

9,1

13. Canada

8,9

14. Nederland

8,8

15. Island

8,7

16. Honduras

8,6

17.–19. Australia

8,5

17.–19. Østerrike

8,5

17.–19. Frankrike

8,5

20. Italia

8,3

21. Zimbabwe

8,1

22. Jordan

8,0

23. New Zealand

8,0

24. Sverige

7,9

25. Kenya

7,8

26. Portugal

7,7

27.–28. Belgia

7,6

27.–28. Slovenia

7,6

29.–30. Hellas

7,5

29.–30. Sør-Afrika

7,5

30 land i verden med lavest helse-utgifter i prosent av bruttonasjonal-produkt

1. Taiwan

0,4

2.–3. Columbia

1,0

2.–3. Ecuador

1,0

4. Peru

1,2

5.–6. Indonesia

1,4

5.–6. Venezuela

1,4

7. Aserbajdsjan

1,6

8. Burma

1,8

9. Madagaskar

2,1

10. Brasil

2,2

11.–13. Chile

2,5

11.–13. Laos

2,5

11.–13. Syria

2,5

14.–15. Niger

2,6

14.–15. Togo

2,6

16. Georgia

2,8

17. Tsjad

2,9

18.–20. Den sentralafrikanske rep.

3,0

18.–20. Malysia

3,0

18.–20. Tanzania

3,0

21. Gabon

3,1

22.–23. Mexico

3,2

22.–23. Papua New Guinea

3,2

24.–29. Albania

3,3

24.–29. Benin

3,3

24.–29. Nigeria

3,3

24.–29. Singapore

3,3

24.–29. Sudan

3,3

24.–29. Ukraina

3,3

30. Mauritius

3,4

Anbefalte artikler