Hjalmar Schiøtz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hjalmar Schiøtz

Hjalmar Schiøtz
08.01.2004
Større gynekologiske inngrep medfører risiko for postoperativ urinretensjon, som kan skade blæren. Det er derfor vanlig å bruke blærekateter i en periode postoperativt. Men bruk av blærekateter er...
Hjalmar Schiøtz
20.03.2003
Truls E. Bjerklund Johansen gir i en artikkel i Tidsskriftet nr. 2/2003 en kort oversikt over medikamenter mot urininkontinens ( 1 ). Han skriver at urgeinkontinens skal behandles med antikolinergika...
Hjalmar Schiøtz
20.06.2001
Kjell Haram og medarbeidere hadde i Tidsskriftet nr. 11/2001 (1) en interessant artikkel om en viktig problemstilling i vår kliniske hverdag, nemlig vaginal fødsel kontra keisersnitt ved antatt stort...
Hjalmar Schiøtz
22.09.2005
Steinar Hunskår gir i Tidsskriftet nr. 15/2005 en utmerket oversikt over medikamentell behandling av overaktiv blære-syndrom ( 1 ). I avsnittet om behandlingsstrategi tilrår han helt korrekt...