Nytt og nyttig om migrene

Lars Jacob Stovner Om forfatteren
Artikkel

Dahlöf, Carl G.H.

Linde, Mattias

Linton-Dahlöf, Pia

Migrän

Kliniska aspekter. 227 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 294

ISBN 91-44-02789-3

Visste du at migrenepasienters lidelser i en WHO-utredning er blitt rangert på nivå med tetraplegi, aktiv psykose og demens? Dette gjelder riktignok bare under et kraftig anfall, men når sykdommen rammer 13 % av alle voksne og anfallene i gjennomsnitt kommer 1,3 ganger i måneden og varer 19 timer, gir det i Sverige nesten ni millioner døgn/år med svær invaliditet. Dessuten – mange flere enn de som har sykdommen (pårørende, kolleger etc.) lider av den! Alt dette og mye mer får vi vite i denne boken, forfattet av en av de fremste klinikere og forskere innen hodepinefeltet i nabolandet og hans medarbeidere fra Migränklinik – Göteborg. I boken tar de for seg de fleste sider ved sykdommen: epidemiologi og helseøkonomi, genetikk og patofysiologi, klinikk, diagnostikk og behandling, samt spesielle forhold hos kvinner, barn og ungdom. De mange praktiske behandlingsråd, sammenlikningen av de ulike triptanene og den innsiktsfulle vurderingen av metaanalyser over disse stoffene tilhører bokens høydepunkter for undertegnede. Likeledes er de helseøkonomiske beregningene interessante: De samfunnsøkonomiske besparelsene ved migrenebehandling, både akutt og forebyggende, er enorme. Medikamentutgiftene utgjør bare ca. 5 % av det behandlingen sparer av indirekte kostnader!

Stofftilfanget viser en utpreget vitenskapsbasert tilnærming, men en digresjon om såkalt komplementære behandlingsalternativer er velbegrunnet fordi migrenepasienter i stor grad oppsøker og opplever effekt av slik behandling, noe forfatterne ikke er helt avvisende til. Undertegnede gleder seg likevel over følgende formulering: «Akupunktur innefattar alla de attribut som är förenade med stor placeboeffekt: Måttlig skadande, tidskrävande, kostsamt, lätt smärtsamt, exotisk, vanligtvis administrerat av en empatisk och entusiastisk terapeut, ofta med traditionella ritualer.» Dette er et av de få utsagn i boken med en viss polemisk brodd, fremstillingen er ellers preget av grundige avveininger av motstridende syn. Mye av stoffet vil være godt kjent for lesere med spesiell interesse for hodepine, men særlig innen epidemiologi, farmakoterapi og medikamentoverforbrukshodepine er det mye interessant også for hodepinespesialisten. Boken er lettlest, den har gode illustrasjoner og den anbefales for alle som ønsker å gjøre en bedre jobb for sine migrenepasienter.

Anbefalte artikler