Retningslinjer for medfødte føflekker

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Faren for kreftutviking i medfødte føflekker er mindre enn tidligere antatt, påpeker Sosial- og helsedirektoratet i et nytt rundskriv.

Kjempenævus med satellitter på underekstremitetene

Rundskrivet, som er adressert til landets leger og publisert på Sosial- og helsedirektoratets Internett-sider, innebærer en nyansering av tidligere retningslinjer for klinisk vurdering av medfødte føflekker.

Medfødte føflekker er definert som melanocyttiske nævi og finnes hos ca. 1 % av nyfødte barn. Store medfødte føflekker (kjempenævi) har dokumentert økt risiko for malignitetsutvikling. Mens tidligere kliniske retningslinjer angav at opptil 20 % av medfødte føflekker – avhengig av størrelse – kunne utvikle seg til kreft, er risikokalkylene nyansert og nedjustert i de nye anbefalingene.

Her fremgår det at små (< 1,5 cm) og mellomstore (1,5–20 cm) medfødte føflekker er forbundet med svært liten kreftfare, men bør følges opp klinisk til barnet når pubertetsalder. Store medfødte føflekker (> 20 cm), derimot, er assosiert med større kreftfare, og må vurderes og behandles tidlig.

Nyere studier angir i underkant av 5 % risiko for å utvikle malignt melanom fra et kjempenævus i løpet av de første fem leveårene.

Videre antar man at 60 % av melanomene utviklet fra kjempenævi, oppstår i løpet av de første ti leveårene.

Årlig fødes det i Norge om lag ti barn med medfødt føflekk over 4 cm, og av disse har to til tre barn føflekker på over 10 cm. Den beskjedne forekomsten tilsier at oppfølging og behandling av store medfødte føflekker bør sentraliseres.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3332

Anbefalte artikler