Jul i Tidsskriftet

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Tradisjoner hører julen til. I Tidsskriftet er det tradisjon å lage et julenummer som er litt annerledes enn det vi publiserer ellers i året. Derfor inneholder dette nummeret artikler om svært ulike emner. Forhåpentligvis kan julen gi oss tid og ro til å lese langsommere og åpne oss for andre temaer og perspektiver enn det som er mulig i en travel hverdag.

Tidsskriftet ønsker leserne en god jul!

Neste nummer av Tidsskriftet kommer 8. januar 2004.

Anbefalte artikler