Nytt virus rammer de minste hardest

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Et nylig oppdaget virus kan gi potensielt alvorlige luftveisinfeksjoner hos små barn.

Humant metapneumovirus ble oppdaget av nederlandske forskere i 2001, og de første norske pasientene er nylig presentert (1). Den norske rapporten omhandler to barn under fire år som ble hospitalisert i ca. ti dager på grunn av interstitiell pneumoni og hypoksemi. Dette samsvarer med utenlandske rapporter om at viruset gir hyppige og iblant alvorlige luftveisinfeksjoner hos små barn (2).

Humant metapneumovirus tilhører virusfamilien Paramyxoviridae. Det er beslektet med pneumoviruset respiratorisk syncytialvirus (RSV). Både RSV og metapneumovirus er typiske sesongvirus med høyest insidens i vintermånedene. Så å si alle barn eksponeres før skolepliktig alder. Sykdomsbildet varierer fra lettere forkjølelser til influensaliknende symptomer og iblant lungebetennelse hos de minste. Infeksjon gir forbigående immunitet.

– I Sør-Trøndelag ble metapneumovirus sist vinter påvist i mer enn en femdel av nasofarynxaspiratene fra barn innlagt med luftveisinfeksjon, opplyser pediater Henrik Døllner ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

– De som var hardest rammet, hadde obstruktive symptomer, bronkiolitt eller pneumoni. Det er også gjort studier som tyder på at gamle mennesker kan utvikle alvorlig sykdom, sier Døllner.

Anbefalte artikler