Gentamicin i behandling av cystisk fibrose

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

En ny studie viser at antibiotika kan rette genfeilen hos noen pasienter med cystisk fibrose.

Cystisk fibrose skyldes mutasjoner i genet som koder for CFTR.CFTR er et membranprotein som regulerer transport av Cl-ioner over apikal cellemembran i kjertler og er dermed viktig for å opprettholde normalt membranpotensial. Den vanligste mutasjonen (70 %) kalles delta-F508. Andre mutasjoner er også identifisert, og en del av disse danner et prematurt stoppkodon i genet. Aminoglykosider, som gentamicin, kan undertrykke premature stoppkodon ved at alternative aminosyrer inkorporeres under DNA-transkripsjonen.

I en dobbeltblind, placebokontrollert studie fikk 24 pasienter med cystisk fibrose behandling med gentamicindråper på neseslimhinnen (1). Behandlingen førte til signifikant reduksjon i cellemembranpotensialet blant de pasientene som hadde stoppkodonmutasjoner, men ikke hos dem med delta-F508-mutasjoner.

– Det var et stort fremskritt da genet som koder for CFTR ble kartlagt i 1989. Man så muligheter for både eksakt diagnostikk og behandling av cystisk fibrose med genterapi. Det viste seg snart at det var mange problemer, og fremdeles er ikke denne type behandling tilgjengelig, sier Gjermund Fluge, spesialist i barnesykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.

– Artikkelen beskriver at behandling med små mengder gentamicin på neseslimhinnen fører til syntese av CFTR. Dette er viktige funn, men jeg tror ikke man skal være for optimistisk når det gjelder terapeutisk anvendelse. Bare pasienter som har en stoppkodonmutasjon, vil være tilgjengelig for behandling, mens de med den vanligste mutasjonen, delta-F508, ikke vil kunne behandles. Applikasjon til nedre luftveier vil også være et problem. Funnene med gentamicin er trolig bare et skritt på veien mot nye medikamenter til behandling av denne alvorlige sykdommen, sier Fluge.

Anbefalte artikler