Ellinor F. Major

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellinor F. Major

Ellinor F. Major
09.10.2003
Bakgrunnen for nåværende kartlegging er Prosjekt traumatisk stress, som ble startet opp i Statens helsetilsyn i år 2000. Prosjektet er tidligere omtalt i Tidsskriftet ( 1 ). Det er fra 2002...
Ellinor F. Major
04.12.2003
I min artikkel ( 1 ) presenterer jeg en rekke resultater vedrørende behandling av ulike grupper psykisk traumatiserte i Norge – herunder diagnoser, terapiformer, opplevd manglende kompetanse og...
Ellinor F. Major
18.12.2003
Jeg takker Anne Luise Kirkengen for innlegget. Kirkengen påpeker at den sentrale ideen i Prosjekt traumatisk stress er å kartlegge spisskompetansen innen behandlingen av psykisk traumatiserte. Dette...