E. Kringlen & P. Høglend svarer:

Einar Kringlen, Per Høglend Om forfatterne
Artikkel

Heidi Ranvik Jensen antyder at alderen til collegepopulasjonen representerer en grov feilkilde. Vi har ikke sett noen vitenskapelige publikasjoner som har vist at sammenhengen (korrelasjonen) mellom seksuelle overgrep og emosjonelle forstyrrelser blir sterkere med høyere alder.

Anbefalte artikler