Den sterke økningen av antall hjerteinfarkter

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2003 påviser og drøfter Terje Hagen & Åsmund Reikvam den sterke økningen av hjerteinfarkter fra 2000 til 2002 (1). Forfatterne antar at økningen skyldes at mange tilfeller som tidligere ville blitt diagnostisert som ustabil angina pectoris, er diagnostisert som hjerteinfarkt, og at perkutan koronar intervensjon har bidratt til økningen.

  Økningen av antall hjerteinfarkter fra 2000 til 2002 utgjorde 3 937 tilfeller. For å kunne bedømme sannsynligheten av forfatternes hypotese, burde det for årene 1999 – 2003 vært informert om antall utskrivninger med ustabil angina pectoris som hoveddiagnose og antall utførte perkutane koronare intervensjoner.

  Antall hjerteinfarkter i 2002 er for øvrig feilaktig gjengitt i sammendraget (1).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media