Paal Røiri

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paal Røiri

Paal Røiri
11.10.2016
Kjetil Retterstøl bruker 4S-eksperimentet som bevis på kolesterolhypotesen i sin artikkel om hjerteinfarkt og kolesterol i Tidsskriftet nr. 14 – 15/2016 ( 1 ). Det er imidlertid et problem at ingen...
Fedon Alexander Lindberg, Paal Røiri
03.04.2008
I flere tiår har det pågått intens offentlig kampanje for å redusere inntaket av mengde fett og andel mettet fett spesielt. Hovedårsaken har vært antakelsen om at redusert fett fører til mindre...
Paal Røiri
11.06.2009
JUPITER-studien, som ble publisert i New England Journal of Medicine i november 2008 ( 1 ) har fått en noe nær panegyrisk mottakelse. Presidenten i American College of Cardiology, W. Douglas Weaver,...
Paal Røiri
04.11.2004
Resultatene av INTERHEART-studien er nylig publisert ( 1 ). Den omfatter 15 152 pasienter med førstegangs hjerteinfarkt og 14 820 kontrollpersoner rekruttert fra 52 land. Forfatterne hevder at ni...
Paal Røiri
18.12.2003
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2003 påviser og drøfter Terje Hagen & Åsmund Reikvam den sterke økningen av hjerteinfarkter fra 2000 til 2002 ( 1 ). Forfatterne antar at økningen skyldes at...
Paal Røiri
10.09.2002
I en rekke studier om effekten av statiner rapporteres bare den relative reduksjonen i dødelighet og ikke den absolutte gevinsten ved å bruke legemidlet. Dette fører til at forbruket av statiner øker...
Paal Røiri
10.11.2002
Atle Fretheim og medarbeidere har i en artikkel i Tidsskriftet nr. 23/2002 (1) drøftet hvilke kolesterolsenkende legemidler som bør brukes for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. I det...
Paal Røiri
23.08.2016
Det var en lærerik artikkel Knut Gjesdal skrev om hjerteinfarkt før og nå ( 1 ). Men jeg er uenig på visse punkter. At reduksjonen i dødelighet av hjerteinfarkt skyldes statinbehandlingen er...
Paal Røiri
07.06.2016
I kampen mot hjerteinfarkt er statiner blitt en av de mest solgte medikamentgruppene fra norske apotek. Men reduksjonen i dødsfall relatert til hjerteinfarkt kan ikke tilskrives statinene. Over en...
Paal Røiri
20.01.2005
Ragnhild Ørstavik omtaler i Tidsskriftet nr. 23/2004 ( 1 ) en metaanalyse av 14 studier vedrørende eventuell kreftbeskyttende effekt av selen, β-karoten, samt vitaminene A, C og E ( 2 ). Det uttales...