Å ville så gjerne

Tore Gude Om forfatteren
Artikkel

Holmesland, Petter

Jeg vil så gjerne – tanker om klienter og deres psykiater

184 s. Oslo: Pax forlag, 2003. Pris NOK 238

ISBN 82-530-2479-7

Forfatteren har etter eget utsagn skrevet en bok om «klienter og deres psykoterapiprosess», men boken inneholder langt mer, f.eks. om møter i psykoterapi, om menneskedyrets atferd, om ondskap, om livet, om Freud og om Petter Holmesland. Det er en krevende oppgave å skulle anlegge så mange synsvinkler på fenomenet «menneskedyret» som utgangspunkt for å belyse relasjonen mellom to mer like enn forskjellige utgaver av arten: klient og terapeut.

Boken er delt inn i 23 kapitler eller snarere epistler, som i henhold til forlagets vaskeseddel «…bygger på fragmenter og erfaringer fra mer enn 25 år som psykiater.»

Nettopp det er boken preget av, fragmenterte tekster, dels fra oppdiktede terapiforløp, dels fra forfatterens egne livsanskuelser, som han ikke har maktet å få tilstrekkelig sammenheng ut av. Derfor blir det opprinnelige budskap om møtet mellom to mennesker i den høyst spesielle kontekst en psykoterapi er, forstyrret av for mange innfall og utfall. Forsøk på å forstå og forklare menneskedyrets ondskapsstyrte atferd, belyst ved Hitler og Henry Rinnan, blir for overfladisk og forsterker det fragmenterte preget.

Mest helhet er å finne i historien om Ingrid som er en autentisk pasients fortelling om seksuelle overgrep. Den viser hvor nødvendig det er med terapeutens medvirkning til at klienten må orke å forflytte seg psykologisk fra benekting til bevisstgjøring.

Bokens styrke ligger i at forfatteren er villig til å utlevere seg selv, sin tvil om det var denne type arbeid han skulle vie livet til, sitt ambivalente forhold til Freud, hvis terapiform han er relativt langt fra å følge, sin slitenhet etter enkelte timer og oppløftethet etter andre, samt sine vellykkede og mislykkede terapeutiske intervensjoner. Denne ærlighet bidrar også til at leseren i fremstillingene kan fornemme terapeutens godhet og forpliktelse overfor sine klienter.

Hva er det forfatteren vil så gjerne, og hvem er det han ønsker å henvende seg til? Inntrykket etter å ha lest boken er at han så gjerne vil fortelle til en ikke avgrenset lesergruppe om de viktige møtene han har hatt med hjelpsøkende mennesker gjennom 25 år. Videre belyse deres muligheter til nyorientering ut fra alle de livsanskuelser som ligger lagvis rundt disse berøringspunkter hos dem begge, fra individets anatomi, sansingsfysiologi og psykologi, til den ubevisste og kollektivt styrte atferd som gjør menneskedyret til noe annet enn det opprinnelig var. Dette har han delvis lyktes med. Dessverre faller boken mellom to stoler idet den verken er en interessant fagbok eller en fengende roman, men en anekdotisk og fragmentarisk fremstilling av et innholdsrikt yrkesliv.

Anbefalte artikler