Overlevelseskurs for legefamilier

Elin Olaug Rosvold Om forfatteren
Artikkel

Chambers, Ruth

Mohanna„ Kay

Chambers„ Steph

Survival skills for doctors and their families

140 s. Abingdon: Radcliffe Medical Press, 2003. Pris GBP 22

ISBN 1-85775-990-7

Hvordan overleve i en legefamilie? Tre engelske kvinner, med erfaring fra området, har skrevet bok om temaet. Ruth Chambers er allmennpraktiker og professor med solid bakgrunn i forskning på legers helse og arbeidsforhold, Steph Chambers har 16 års erfaring som datter i en legefamilie, mens Kay Mohanna er allmennpraktiker og universitetslektor innen medisinsk etikk. Sistnevnte sier i forordet at det meste av hennes erfaringer kommer fra å ha gjort det motsatte av det hun vil råde andre til – og har lidd for det.

Formålet er å bringe disse erfaringene videre – både egenopplevde og forskningsbaserte. Forfatterene har i tillegg gjort en liten undersøkelse blant kolleger der barn, ektefeller og legene selv har kommentert hvordan det er å leve i en legefamilie. Disse kommentarene illustrerer godt – både humoristisk og sårt – kjente problemstillinger som legers altoppslukende praksis, perfeksjonisme og fortrenging av egne og familiens behov til fordel for pasientens.

Forfatternes intensjon er imidlertid ikke å gi legene dårlig samvittighet. Gjennom kapitler som omhandler stress i legeyrket, konflikten mellom karriere og familie, og håndtering av egen og familiens helse, søker de å stimulere leserens ettertanke og gi noen råd på veien. Boken munner ut i en metode for hvordan man kan introdusere endringer i sitt legeliv. Kapitlet kan bli litt overveldende, samtidig som en del av rådene i de andre kapitlene kan virke litt selvfølgelige. Men her ligger vel også bokens styrke: problemstillingene er gjenkjennelige, rådene er selvfølgelige, og det er viktig at noen minner oss på dem. Spørsmålet om hvorfor vi går på kurs og jobber bevisst for å få fellesskapet på jobben til å fungere, men ikke tar med oss den erfaringen til fellesskapet hjemme, er en slik påminnelse. En annen er et legebarns råd til andre barn om å skaffe seg nok post-it-lapper; de trengs for å kommunisere med fraværende foreldre…

Boken kan gjerne gis som gave til en legefamilie nær deg, helst med et medfølgende kort der det er satt opp en plan for diskusjon av innholdet i lys av egen praksis. Apropos en travel hverdag: boken er lettlest!

Anbefalte artikler