Festmåltid som gir mersmak

Anette Fosse Om forfatteren
Artikkel

Holbæk, Gert Almind

Hjortdal, Per Olav

Medisinsk årbok 2003

143 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2003. Pris NOK 298

ISBN 87-628-0414-6

Ungdoms somatiske og psykiske plager, moderne arytmibehandling, biobankers muligheter versus personvern, sportsskader i kneledd, menns behov ved livstruende sykdom og psykososial behandling av schizofreni er noen smakebiter av hva som venter deg når du gir deg i kast med det 14-retters festmåltidet som Medisinsk årbok 2003 byr på. Måltidet kan med fordel spres over flere dager, og kan inntas der du måtte ønske, siden tilberedning og innpakning er hendig og tiltalende. Noen av rettene er spennende, nærende og fyldige, mens andre nok fremstår noe mer tørre og smakløse. Sammensetningen av måltidet gir uansett et interessant innblikk i hva som rører seg i nordisk (egentlig dansk-norsk) medisin. Både bredde og dybde gir mersmak.

Redaktørene Gert Almind Holbæk & Per Olav Hjortdal leverer nå kokkeluene fra seg, etter mange års godt arbeid med å formidle ny nordisk medisinsk kunnskap. Tidligere omfattet redaksjonen og forfatterne også kolleger fra Finland, Sverige og Island, men de siste årene har dette nordiske samarbeidsprosjektet skrumpet inn til Danmark og Norge. Språk og kultur kan være grunnen til dette. Utfordringen for Medisinsk årbok i årene fremover er å hevde sin plass i en verden der vi dynges ned av nettbasert informasjon og hvor medisinske nyvinninger presenteres i et svimlende tempo. Den nye redaksjonen skal videreføre en arv der et bredt utvalg nordisk forskning og refleksjon årvisst er formidlet til et medisinsk fagmiljø der egen kvistspesialitet tar mesteparten av oppmerksomheten. I en stadig mer fragmentert medisinsk verden blir prosjekter som Medisinsk årbok et ankerfeste til vår felles medisinske arv, og burde være obligatorisk lesing for enhver lege. Dette stiller store krav til utvelgelse og sammensetning av innholdet. Et slikt fellesmåltid som skal tilfredsstille de mange ulike medisinske ganer må inneholde både kjent og ukjent, mildt og sterkt, tungt og lett. Årets utgave tilfredsstiller stort sett disse forventningene, og anbefales for oss alle.

Anbefalte artikler