Psykoterapi ved funksjonelle tarmplager

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Psykoterapi har effekt ved funksjonelle tarmlidelser, men er lite brukt.

I en nordamerikansk randomisert multisenterstudie ble 431 kvinner med funksjonelle tarmplager inkludert (1). Pasientene ble delt i to grupper. I den ene gruppen ble individuell kognitiv atferdsterapi sammenliknet med opplæring. I den andre gruppen ble behandling med et trisyklisk antidepressiv (desipramin) sammenliknet med placebo. Behandlingen varte i 12 uker.

Kognitiv atferdsterapi var signifikant mer effektiv enn opplæring, og desipramin viste også tendens til å være bedre enn placebo.

– Symptomene ved gastrointestinale lidelser som tykktarmskreft, inflammatorisk tarmsykdom og funksjonelle tarmlidelser innbefatter avføringsforstyrrelser og abdominalsmerter. Slike plager vil derfor naturlig nok medføre at pasientene er engstelige for å lide av alvorlig organisk sykdom, sier professor Helge L. Waldum ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– I denne studien fremgår det ikke om disse pasientene på forhånd var undersøkt med henblikk på alvorlig colonlidelse. Trolig ville svært mange av disse pasientene få reduserte symptomer ved en adekvat undersøkelse, dvs. en totalundersøkelse av hele colon, helst i form av en koloskopi. Dette fjerner frykt og gir dermed redusert fokusering på disse symptomene, sier Waldum.

– Følelsen av å ha det bra (global wellbeing) økte bare fra 35 % til 47 % hos de som ble behandlet med kognitiv atferdsterapi, og desipramin gav bare en viss tendens til bedring. Antidepressiver har derfor ikke noen plass i behandling av pasienter med funksjonell tarmsykdom, mens det er en viss effekt av kognitiv atferdsterapi. Denne effekten er imidlertid relativt sparsom, og siden terapien er ressurskrevende, kan den ikke uten videre forsvares i dag. Det er behov for studier der effekten av koloskopi sammenliknes med kognitiv atferdsterapi, sier Waldum.

Anbefalte artikler