Ole Arne Eiksund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Arne Eiksund

Ole Arne Eiksund
20.11.2003
Redaktør Charlotte Haug tar i sin leder i Tidsskriftet nr. 19/2003 ( 1 ) opp forholdet mellom leger og legemiddelindustri, et tema som igjen ble aktualisert gjennom NRK Brennpunkts program i midten...