Norsk praktbok om pediatri

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Trond, Markestad

Klinisk pediatri

278 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 359

ISBN 82-7674-696-9

Det er ikke akkurat flust av norske lærebøker om barnesykdommer. Gode, kortfattede og samtidig tematisk gjennomgripende fremstillinger har ofte vært et savn for medisinstudenter, allmennleger og andre utenfor pediatrispesialiteten. Når det så dukker opp en fagbok som går utenpå det meste av det som til nå er utgitt på området, er det bare å ta av seg hatten, eller rettere sagt frakken.

Klinisk pediatri er velskrevet og godt illustrert, og henvender seg til en bred leserskare av leger, medisinstudenter, sykepleiere og annet helsepersonell. Å forsøke å favne vidt kan være et dristig akademisk eksperiment, men forfatter Trond Markestad, som er en nestor i norsk barnemedisin, klarer det med glans. Han byr på faktakunnskaper kombinert med en klinisk og problemorientert tilnærming til faget som tar utgangspunkt i hvordan helsepersonell møter barna i sin daglige praksis.

A4-formatet og lærebokinnfatningen gjør et dette ikke er noen pediatrisk håndbok for travle allmennpraktikere som vil ha raske svar på kliniske problemstillinger. Det betyr ikke at praktiske råd og behandlingsalgoritmer er fraværende. Tvert imot gir forfatteren nokså detaljerte anbefalinger om diagnostikk og behandling, dog uten å være skjematisk og oppskriftsmessig på den måten typiske metodebøker legger opp til. Fra en allmennleges synsvinkel dekker boken alle kliniske og patofysiologiske temaer som det er nødvendig å ha kjennskap til. Er man derimot ute etter sjeldne sykdomstilstander, strekker den ikke til. Den inneholder imidlertid et vell av referanser til aktuell fordypningslitteratur.

Boken kan benyttes som et oppslagsverk, men er heller ikke mer omfattende enn at den kan leses fra A til Å. De første delene om vekst og utvikling, ernæring, forebyggende helsearbeid, sykdomsgenetikk og generelle kliniske problemstillinger bør man uansett ta seg tid til å pløye gjennom. Her er også atskillig patofysiologisk stoff formidlet med forbilledlig klarhet. Den visuelle innpakningen og presentasjonen er en fryd for øyet, ikke minst gjelder dette sykdomskapitlene, som inneholder mange instruktive figurer og fotografier. Teksten er spekket, dog ikke overlesset, med tabeller og faktabokser som fremstår med enhetlig og poengtert preg.

Nok skryt nå? OK, da. Til studenter og leger med interesse for pediatri, er det bare å si: Løp og kjøp – dette har vi ventet på lenge.

Anbefalte artikler