Autoritativt om våre hjernehalvdeler

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kenneth, Hugdahl

  Richard J., Davidson

  The asymmetrical brain

  796 s, tab, ill. London: MIT Press, 2003. Pris GBP 59,95

  ISBN 0-262-08309-4

  Hvorfor er de to hjernehalvdelene spesialisert for ulike oppgaver, og hvilken betydning har dette for menneskers egenskaper og atferd? Denne boken er en samling av artikler skrevet av ledende forskere som har det til felles at de er opptatt av disse spørsmålene. Den ene av redaktørene, Kenneth Hugdahl, er professor i nevropsykologi ved Universitetet i Bergen, og er blant de fremste internasjonalt når det gjelder bruk av funksjonell MR til utforsking av kognitive funksjoner. Ikke minst den raske utviklingen innen metoder som funksjonell MR, positronemisjonstomografi, magnetstimulering og elektrisk registrering av hjerneaktivitet (event-related potential mapping, ERP) har brakt forskningsfeltet fremover i en grad som rettferdiggjør denne boken, selv om en tilsvarende ble utgitt så sent som i 1995.

  Bidragene spenner meget vidt – fra forsking på lateralisering hos fugl til studier av hjernehalvdelenes ulike bidrag ved schizofreni. Underveis dekkes tema som anatomiske forskjeller mellom høyre og venstre hemisfære, nevrotransmitteres betydning for lateralisering, hva som bestemmer håndpreferanse, dikotisk lytting og andre metoder til å studere lateralisering, dysleksi, studier av personer uten corpus callosum, og hjernehalvdelenes ulike relasjon til emosjoner.

  Bøker som denne kan ofte fremstå som tilfeldige samlinger av artikler som knapt kan rettferdiggjøre den høye prisen. Det er ikke tilfelle her. Redaktørene har åpenbart gjort en god jobb. Boken presenterer «state of the art» på sitt felt, og selv om innfallsvinklene og metodene er ulike, er fokus hele tiden rettet mot å forstå lateralisering hos mennesket. Til tross for det høye faglige nivået, med grundig og kritisk drøfting av resultater, gjøres stoffet lettere tilgjengelig ved gode sammendrag.

  For nevrologer, psykiatere, psykologer og andre som ønsker å skaffe seg mer enn sjablonmessige oppfatninger om hva venstre og høyre hjernehalvdel «gjør», kan denne boken varmt anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media