Ny rammeavtale for private spesialister

Frode Solberg, Lars Duvaland Om forfatterne
Artikkel

Legeforeningen og de regionale helseforetakene kom til enighet om ny rammeavtale om avtalepraksis for private legespesialister torsdag 18. september.

Avtalen ble godkjent av Legeforeningens sentralstyre onsdag 24. september. Den nye avtalen gjelder fra 1.9. 2003 frem til 31.12. 2004.

Forhandlingene skulle opprinnelig vært ferdige senest 1. juli, men partene kom ikke til enighet. Avtalen ble derfor prolongert til 1. september. Forhandlingene må betegnes som vanskelige.

Det er oppnådd enighet om flere punkter av vesentlig betydning for våre medlemmer. Det er nå tatt inn en bestemmelse om deling av praksis i forbindelse med nedtrapping. Denne retten gjelder der praksisinnehaver er over 62 år. Videre slås det fast en rett til overdragelse av praksis hvor prisfastsettelsen som utgangspunkt skjer gjennom forhandlinger mellom fratredende og overtakende lege. Det er også tatt inn sikringsbestemmelser for tilfeller der de regionale helseforetak ønsker å flytte, omdisponere eller inndra avtalehjemmel.

Avtalen i sin helhet finnes på Legeforeningens nettsider. Velg Lønn og avtaler i den horisontale menyen, og deretter Privatpraktiserende leger.

På disse sidene finner du også lenke til temasiden Legen som arbeidsgiver, en temaside som blant annet inneholder informasjon og råd om ansettelsesforhold, ferierettigheter og overdragelse av privat praksis.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21196

Anbefalte artikler